หุ่นจำลองโครงกระดูกเต็มตัวขนาดเท่าจริง

รหัสสินค้า : A10/1

เป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัวแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคกระดูกของส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติ