หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว

รหัสสินค้า : 101200 - F

เป็นหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ผู้ใหญ่เพศหญิงเต็มตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ขนาดใกล้เคียงคนจริง

คุณสมบัติ