หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดมีปั๊มแรงดันเลือด

รหัสสินค้า : 00290

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำที่แขน ซึ่งมีปั๊มแรงดันจำลองแรงดันของเลือดในเส้นเลือด

คุณสมบัติ