หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายเด็ก

รหัสสินค้า : 718-8850

หุ่นเด็ก พร้อมกับคอมพิวเตอร์พกพาและซอฟแวร์สำหรับฝึกฟังเสียงภายในร่างกายเด็ก

คุณสมบัติ