หุ่นฝึกทำคลอดและล้วงรก

รหัสสินค้า : MM03C-1

เป็นหุ่นจำลองช่วงลำตัวของหญิงมีครรภ์พร้อมหุ่นทารกที่สามารถาจำลองการทำคลอดและใช้สาธิต สอน และฝึกทักษะการทำคลอดท่าต่างๆ ได้คล้ายจริง มีลักษณะภายนอกคล้ายจริงและมีความยืดหยุ่นสูง

คุณสมบัติ