หุ่นฝึกทำคลอดและล้วงรก มี Post-partum haemorage uterus

รหัสสินค้า : MM03C-2

หุ่นฝึกทำคลอด ล้วงรกและฝึกการห้ามเลือดหลังคลอด สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติ