หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว พร้อมเครื่องจำลอง ECG simulator

รหัสสินค้า : LF03987

เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่เต็มตัวสำหรับการฝึกกู้ชีพ เพื่อใช้ในการสอนเทคนิคการช่วยชีวิตขั้นสูง การฝึกการพยาบาล การฝึกหน่วยกู้ชีพ และการฝึกสอนผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินในทุกระดับ

คุณสมบัติ