หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมชุดควบคุมแบบ Tablet(CPRLillyPRO™ with Tablet, light skin)

รหัสสินค้า : P71

หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ออกแบบมาเพื่อการฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะตั้งแต่ บุคคลทั่วไป จนถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในการช่วยชีวิตพื้นฐาน

คุณสมบัติ