หุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง

รหัสสินค้า : 60000

เป็นหุ่นจำลองลำตัวผู้ใหญ่ที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคภายนอกที่ใช้เป็น Landmarks ในการฝึกคลำหน้าท้องและมีโครงสร้างภายในที่จำลองสภาวะต่าง ใช้สำหรับการสาธิตและการฝึกคลำหน้าท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ