หุ่นฝึกทำคลอดพร้อมชุดตรวจความกว้างและความบางปากมดลูกระยะก่อนคลอด

รหัสสินค้า : 80100-D

เป็นหุ่นจำลองลำตัวหญิงมีครรภ์ (มารดา) ตั้งแต่หน้าท้องถึงต้นขาอยู่ในท่าคลอด สามารถฝึกการคลอดในรูปแบบต่างๆได้ และมีชุดอุปกรณ์สำหรับการฝึกตรวจความกว้างและความบางของปากมดลูกในระยะก่อนคลอด

คุณสมบัติ