หุ่นฝึกทักษะการเจาะน้ำไขสันหลังและช่องเหนือไขสันหลัง (Epidural Space)

รหัสสินค้า : GE01

เป็นหุ่นจำลองส่วนลำตัวผู้ป่วยเพื่อใช้ในการสอนและฝึกการเจาะน้ำไขสันหลังหรือการเจาะช่องเหนือไขสันหลัง (Epidural Space) ทำด้วยวัสดุยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นและให้สัมผัสคล้ายผิวหนังมนุษย์ ประกอบด้วยตัวหุ่นและส่วนเนื้อเยื่อที่ใช้สำหรับแทงเข็ม หรือใส่สายสวน (Epidural Catheter) ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ และส่วนของเนื้อเยื่อที่ใช้สำหรับแทงเข็มหรือใส่สายสวนสามารถใช้ร่วมกับอัลตร้าซาวด์ได้ (Ultrasound Compatible)