หุ่นผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

รหัสสินค้า : P10/1

เป็นหุ่นผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ