หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่

รหัสสินค้า : M102

หุ่นจำลองมนุษย์เพศหญิงเต็มตัวสำหรับการสอนทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ