หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจประเมินสัญญาณชีพ

รหัสสินค้า : M103

หุ่นฝึกทักษะการตรวจประเมินร่างกายผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ