หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อแขนแบบสวม มีสัญญาณ

รหัสสินค้า : M118-1

เป็นหุ่นกล้ามเนื้อจำลองใช้สวมแขนเพื่อฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อแขน มีสัญญาณไฟและเสียง สามารถฉีดยาใต้ผิวหนังได้

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ