หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะชายแบบโปร่งใส

รหัสสินค้า : M160-1

เป็นหุ่นจำลองที่ทำจากวัสดุโปร่งใส ช่วยใช้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระดูกเชิงกรานและกระเพาะปัสสาวะ ใช้สำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะ และ bladder irrigation โดยผู้เรียนสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะได้คล้ายจริง

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ