หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง

รหัสสินค้า : M160-2

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิงที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะ และมีน้ำปัสสาวะจำลองที่ไหลออกจากสายสวนได้เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ