หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย

รหัสสินค้า : M160-3

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะ และมีน้ำปัสสาวะจำลองที่ไหลออกจากสายสวนได้เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ