หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-หญิง สลับเพศได้

รหัสสินค้า : M160-4

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายและเพศหญิง สามารถสลับเพศได้ในตัวเดียวกัน ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะ และมีน้ำปัสสาวะจำลองที่ไหลออกจากสายสวนได้เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ